( بر اساس برچسب : بونسای )

موسسه گل و گیاه بن سای ایرانی

مدیر عامل : علیرضا خورشیدی

موسسه آموزشی، تحقیقاتی و تولیدی بن سای ایرانی
تولید و فروش انواع درختان مینیاتوری، بن سای، گیاهان کلکسیونی، سموم، کودها و انواع مکمل ها و ...
برگزاری آموزش های دوره ای و کارگاه های تخصصی گل و گیاه و بونسای در ایران

www.iranibonsai.com

09102004282 (مدیریت بن سای ایرانی)
info@iranibonsai.com

موسسه گل و گیاه بن سای ایرانی مدیر عامل : علیرضا خورشیدی

  • موسسه آموزشی، تحقیقاتی و تولیدی بن سای ایرانی
    تولید و فروش انواع درختان مینیاتوری، بن سای، گیاهان کلکسیونی، سموم، کودها و انواع مکمل ها و ...
    برگزاری آموزش های دوره ای و کارگاه های تخصصی گل و گیاه و بونسای ...
  • 09102004282 (مدیریت بن سای ایرانی) info@iranibonsai.com
1 / 1