Paliz

Paliz

مدیر عامل : ناصر رضا قلی وند
تاریخ تاسیس : 1396/05/12
تعداد پرسنل : کمتر از 10

Paliz

کفیت زیبا و خاص

تولید صفر تا صد محصول ارسال به تمام نقاط ایران هم زمان با شیش تا شعبه در تهران

آدرس : کرج-کرج محمد شهر چمران یک