موسسه گل و گیاه بونسای ایرانی

مدیر عامل : علیرضا خورشیدی
تاریخ تاسیس : 1392/01/01
تعداد پرسنل : 10-20

www.iranibonsai.com

موسسه گل و گیاه بونسای ایرانی

هر ایرانی، یک بن سای ایرانی

موسسه آموزشی، تحقیقاتی و فروشگاهی بن سای ایرانی

آدرس : تهران-تهران - خیابان فاطمی غربی - بین خیابان کارگر و سیندخت - پلاک 297 واحد 1