شرکت گیاه گستر کیش

شرکت گیاه گستر کیش

مدیر عامل : امان اله شهرآزاد
تاریخ تاسیس : 1380/02/01
تعداد پرسنل : کمتر از 10

شرکت گیاه گستر کیش

این شرکت در سال 1380 در محل ثبت شرکتهای جزیره کیش به ثبت رسید.در ضمینه تولید و تکثیر گلها و گیاهان زینتی مناطق گرمسیری ایران و همچنین نگهداری فضای سبز و اجرای سیستمهای آبیاری قطره ای و بارانی فعالیت میکند.

آدرس : کیش -بلوار خرمشهر-مجتمع گلخانه های کیش-قطعه FLR3-باغ آذرآبادگان