تجارت سبز آبان">
تجارت سبز آبان

تجارت سبز آبان

مدیر عامل : حامد عارفی
تعداد پرسنل : 50-100

www.abanagri.com

تجارت سبز آبان

تجارت سبز آبان با بکارگیری تجارب 10 سال در عرصه صنعت کشاورزی زمینه تولید نشاء سبزی و صیفی، خدمات فنی و مهندسی کشاورزی، مشاوره و گیاه پزشکی و مشاوره ساخت و تاسیس گلخانه ، تولید انواع گل و گیاه خدمات ارائه می‌دهد.
شماره تماس: 09121448047
سایت abanagri.com
تجارت سبز آبان

آدرس : کرج-

09121448047 (تلفن همراه)