بـرگ تزئینــی لینـدا

بـرگ تزئینــی لینـدا

فروشگاه
مدیر عامل : روح اله رئیس پور
تاریخ تاسیس : 1370/02/01
تعداد پرسنل : 10-20

بـرگ تزئینــی لینـدا

فروشگاه

سودکمتـرفروش بیشتـر

این فروشگاه ازسال1370 دربازارگل امام رضا(ع)شروع بکارکرده وتابحال درزمینه فروش برگ تزئینی خدمت رسانی به همکاران محترم را انجام داده است.

آدرس : تهران-سه راه افسریه.جاده امام رضا(ع).بازارگل امام رضا(ع).فاز2.خیابان4