مجتمع تولید گل و گیاهان زینتی جوانه

مدیر عامل : سید رضا حسینی

تولید گل و گیاهان زینتی

مجتمع گل و گیاه مارانتا

مدیر عامل : مجتبی رسولی

مجتمع تولیدی گل و گیاه مارانتا پیشرو در تولید انواع درخت و درختچه و گلهای فصلی مورد استفاده جهت فضای سبز شهری،طرح های جنگلکاری و بیابان زدایی محوطه سازی ها و ویلاسازی ها می باشد.
این مجتمع آماده همکاری با شهرداری ها سازمانها و ارگانهای خصوصی و دولتی بوده و ...

09128448470 (مدیریت : مجتبی رسولی)

مجتمع گل و گیاه هاشمپور

مدیر عامل : داوود هاشمپور

تولید گل وگیاهان زینتی

www.HASHEMPOOR.COM

موسسه گل و گیاه بن سای ایرانی

مدیر عامل : علیرضا خورشیدی

موسسه آموزشی، تحقیقاتی و تولیدی بن سای ایرانی
تولید و فروش انواع درختان مینیاتوری، بن سای، گیاهان کلکسیونی، سموم، کودها و انواع مکمل ها و ...
برگزاری آموزش های دوره ای و کارگاه های تخصصی گل و گیاه و بونسای در ایران

www.iranibonsai.com

09102004282 (مدیریت بن سای ایرانی)
info@iranibonsai.com

موسسه گل و گیاه بونسای ایرانی

مدیر عامل : علیرضا خورشیدی

موسسه آموزشی، تحقیقاتی و فروشگاهی بن سای ایرانی

www.iranibonsai.com

 • تولید گل و گیاهان زینتی

مجتمع گل و گیاه مارانتا مدیر عامل : مجتبی رسولی

 • مجتمع تولیدی گل و گیاه مارانتا پیشرو در تولید انواع درخت و درختچه و گلهای فصلی مورد استفاده جهت فضای سبز شهری،طرح های جنگلکاری و بیابان زدایی محوطه سازی ها و ویلاسازی ها می باشد.
  این مجتمع آماده همکاری با ...
 • 09128448470 (مدیریت : مجتبی رسولی)

مجتمع گل و گیاه هاشمپور مدیر عامل : داوود هاشمپور

موسسه گل و گیاه بن سای ایرانی مدیر عامل : علیرضا خورشیدی

 • موسسه آموزشی، تحقیقاتی و تولیدی بن سای ایرانی
  تولید و فروش انواع درختان مینیاتوری، بن سای، گیاهان کلکسیونی، سموم، کودها و انواع مکمل ها و ...
  برگزاری آموزش های دوره ای و کارگاه های تخصصی گل و گیاه و بونسای ...
 • 09102004282 (مدیریت بن سای ایرانی) info@iranibonsai.com

موسسه گل و گیاه بونسای ایرانی مدیر عامل : علیرضا خورشیدی

 • موسسه آموزشی، تحقیقاتی و فروشگاهی بن سای ایرانی
5 / 5