شرکت گیاه گستر کیش

مدیر عامل : امان اله شهرآزاد

این شرکت در سال 1380 در محل ثبت شرکتهای جزیره کیش به ثبت رسید.در ضمینه تولید و تکثیر گلها و گیاهان زینتی مناطق گرمسیری ایران و همچنین نگهداری فضای سبز و اجرای سیستمهای آبیاری قطره ای و بارانی فعالیت میکند.

شرکت گیاه گستر کیش مدیر عامل : امان اله شهرآزاد

  • این شرکت در سال 1380 در محل ثبت شرکتهای جزیره کیش به ثبت رسید.در ضمینه تولید و تکثیر گلها و گیاهان زینتی مناطق گرمسیری ایران و همچنین نگهداری فضای سبز و اجرای سیستمهای آبیاری قطره ای و بارانی فعالیت میکند.
1 / 1