بحر خزر

مدیر عامل : رضا صادقی

تولید گل های آپارتمانی و انواع برگ های تزئینی

بـرگ تزئینــی لینـدا

مدیر عامل : روح اله رئیس پور

این فروشگاه ازسال1370 دربازارگل امام رضا(ع)شروع بکارکرده وتابحال درزمینه فروش برگ تزئینی خدمت رسانی به همکاران محترم را انجام داده است.

بحر خزر مدیر عامل : رضا صادقی

  • تولید گل های آپارتمانی و انواع برگ های تزئینی

بـرگ تزئینــی لینـدا مدیر عامل : روح اله رئیس پور

  • این فروشگاه ازسال1370 دربازارگل امام رضا(ع)شروع بکارکرده وتابحال درزمینه فروش برگ تزئینی خدمت رسانی به همکاران محترم را انجام داده است.
2 / 2