اکوپروم

مدیر عامل : اولگ گیلف

فروش پیت ماس روسی
شرکت اکوپروم تولید کننده و وارد کننده پیت ماس مرغوب از کشور روسیه می باشد که با استفاده از فناوری مدرن و پیشرفته، محصولات متنوع و گسترده ای از پیت ماس را تولید می کند.
محصولات ارائه شده این شرکت به شرح زیر می ...

www.peatrus.com

01344425970
sales@peatrus.com

ایرسا سبز گلستان

مدیر عامل : محمد نعمتی

تولید و توزیع انواع درختچه های جنگلی و فضای سبز

www.igg.irmn@gmail.com

اکوپروم مدیر عامل : اولگ گیلف

  • فروش پیت ماس روسی
    شرکت اکوپروم تولید کننده و وارد کننده پیت ماس مرغوب از کشور روسیه می باشد که با استفاده از فناوری مدرن و پیشرفته، محصولات متنوع و گسترده ای از پیت ماس را تولید می کند. ...
  • 01344425970 sales@peatrus.com

ایرسا سبز گلستان مدیر عامل : محمد نعمتی

  • تولید و توزیع انواع درختچه های جنگلی و فضای سبز
2 / 2