مجتمع گل و گیاه هاشمپور

مدیر عامل : داوود هاشمپور

تولید گل وگیاهان زینتی

www.HASHEMPOOR.COM

موسسه گل و گیاه بن سای ایرانی

مدیر عامل : علیرضا خورشیدی

موسسه آموزشی، تحقیقاتی و تولیدی بن سای ایرانی
تولید و فروش انواع درختان مینیاتوری، بن سای، گیاهان کلکسیونی، سموم، کودها و انواع مکمل ها و ...
برگزاری آموزش های دوره ای و کارگاه های تخصصی گل و گیاه و بونسای در ایران

www.iranibonsai.com

09102004282 (مدیریت بن سای ایرانی)
info@iranibonsai.com

موسسه گل و گیاه بونسای ایرانی

مدیر عامل : علیرضا خورشیدی

موسسه آموزشی، تحقیقاتی و فروشگاهی بن سای ایرانی

www.iranibonsai.com

یاسا طب یاس اریا طب

مدیر عامل : شهرام غفوری فر

شرکت یاسا طب با ایجاد عقد قراردادهای انحصاری و خرید قطعی از کارخانجات داروسازی و تولید کنندگان فرآورده های پزشکی ، آرایشی ، بهداشتی ، دارویی بر پایه گیاهی و توزیع به مراکز فروش مرتبط و قانونی به صورت مویرگی در سطح کشور و صادرات به دیگر کشورها

www.yasateb.com

مجتمع گل و گیاه هاشمپور مدیر عامل : داوود هاشمپور

موسسه گل و گیاه بن سای ایرانی مدیر عامل : علیرضا خورشیدی

  • موسسه آموزشی، تحقیقاتی و تولیدی بن سای ایرانی
    تولید و فروش انواع درختان مینیاتوری، بن سای، گیاهان کلکسیونی، سموم، کودها و انواع مکمل ها و ...
    برگزاری آموزش های دوره ای و کارگاه های تخصصی گل و گیاه و بونسای ...
  • 09102004282 (مدیریت بن سای ایرانی) info@iranibonsai.com

موسسه گل و گیاه بونسای ایرانی مدیر عامل : علیرضا خورشیدی

  • موسسه آموزشی، تحقیقاتی و فروشگاهی بن سای ایرانی

یاسا طب یاس اریا طب مدیر عامل : شهرام غفوری فر

  • شرکت یاسا طب با ایجاد عقد قراردادهای انحصاری و خرید قطعی از کارخانجات داروسازی و تولید کنندگان فرآورده های پزشکی ، آرایشی ، بهداشتی ، دارویی بر پایه گیاهی و توزیع به مراکز فروش مرتبط و قانونی به صورت مویرگی ...
4 / 16
  • 1
  • 2